مراسم درختكاري در دانشكده هاي تغذيه و علوم غذايي آرادان
.

مراسم درختكاري در دانشكده هاي تغذيه و علوم غذايي آرادان

مراسم درختكاري در دانشكده تغذيه و علوم غذايي مستقردر آرادان برگزار شد. یکشنبه مورخ 1398/12/11 با حضور دكتر قدس ،اعضاء هيات علمي ، كاركنان و مهندس حسيني رييس اداره منابع طبيعي و هيات همراه ، مراسم درختكاري در دانشكده تغذيه و علوم غذايي مستقر در آرادان برگزار گرديد . در اين مراسم تعدادي 100 اصله نهال درخت در محوطه دانشكده غرس گرديد .

برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس
.

برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس

در اين برنامه آموزشی در خصوص راههاي پيشگيري و مبارزه موثر با بيماري كروناویروس جدید 2019 از جمله شستشوی مکرر دستها، رعایت فاصله مناسب با بیماران دارای مشکل حاد تنفسی، گمدزدایی و ضدعفونی محیط و همچنین وشش مناسب دهان و بینی در هنگام سرفه و عطسه تأکید گردید. در پایان این برنامه آموزشی درخصوص چگونگی استفاده از لوازم حفاظت فردی از جمله ماسك و دستكش يكبار مصرف و همچنین محلول ضد عفوني اتانول 70 درصد آموزش های لازم ارائه گردید.