بازديد دكتر حاج حسني معاون دانشجويي و فرهنگي از دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان .

.

بازديد دكتر حاج حسني معاون دانشجويي و فرهنگي از دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان .

 بازديد دكتر حاج حسني معاون دانشجويي و فرهنگي از دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان .

دكتر حاج حسني معاون دانشجويي ،فرهنگي دانشگاه ازدانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان بازديد كرد. چهارشنبه مورخه 1399/2/17 دكتر حاج حسني معاون دانشجويي ،فرهنگي به اتفاق جوادي فر مديردانشجويي از دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان بازديد كرد . ابتدا طي جلسه اي كه در دفتر دكتر قدس سرپرست دانشكده تشكيل گرديد ،سرپرست دانشكده ضمن خير و مقدم گزارشي از وضعيت حال (رفاهي ،خوابگاه ها و . ) دانشكده ارائه نمود سپس پيرامون آنها بحث و تبادل نظر گرديد در نهايت دكتر حاج حسني توصيه و راهكارهاي لازم را ارائه نمود.

بازديد دكتر حاج حسني معاون دانشجويي و فرهنگي از دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان .

دكتر حاج حسني معاون دانشجويي ،فرهنگي دانشگاه ازدانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان بازديد كرد.

چهارشنبه مورخه 1399/2/17 دكتر حاج حسني معاون دانشجويي ،فرهنگي به اتفاق جوادي فر مديردانشجويي از دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان بازديد كرد .

ابتدا طي جلسه اي كه در دفتر دكتر قدس سرپرست دانشكده تشكيل گرديد ،سرپرست دانشكده ضمن خير و مقدم گزارشي از وضعيت حال (رفاهي ،خوابگاه ها و . . . ) دانشكده ارائه نمود سپس پيرامون آنها بحث و تبادل نظر گرديد در نهايت دكتر حاج حسني توصيه و راهكارهاي لازم را ارائه نمود.

در پايان از پروژه در حال ساخت خوابگاه خير ساز بازديد به عمل آمد.

خانم زهرا  عامری
تهیه کننده:

خانم زهرا عامری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *