برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس

.

برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس

 برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس

در اين برنامه آموزشی در خصوص راههاي پيشگيري و مبارزه موثر با بيماري كروناویروس جدید 2019 از جمله شستشوی مکرر دستها، رعایت فاصله مناسب با بیماران دارای مشکل حاد تنفسی، گمدزدایی و ضدعفونی محیط و همچنین وشش مناسب دهان و بینی در هنگام سرفه و عطسه تأکید گردید. در پایان این برنامه آموزشی درخصوص چگونگی استفاده از لوازم حفاظت فردی از جمله ماسك و دستكش يكبار مصرف و همچنین محلول ضد عفوني اتانول 70 درصد آموزش های لازم ارائه گردید.

برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس در دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان برگزار شد

برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس با حضور دكتر عبدالشاهي معاون آموزشي و پژوهشي، اعضاء هيات علمي و همچنین پرسنل دانشكده تغذيه و علوم غذايي آرادان برگزار شد.

در اين برنامه آموزشی در خصوص راههاي پيشگيري و مبارزه موثر با بيماري كروناویروس جدید 2019 از جمله شستشوی مکرر دستها، رعایت فاصله مناسب با بیماران دارای مشکل حاد تنفسی، گمدزدایی و ضدعفونی محیط و همچنین وشش مناسب دهان و بینی در هنگام سرفه و عطسه تأکید گردید.

در پایان این برنامه آموزشی درخصوص چگونگی استفاده از لوازم حفاظت فردی از جمله ماسك و دستكش يكبار مصرف و همچنین محلول ضد عفوني اتانول 70 درصد آموزش های لازم ارائه گردید.

خانم زهرا  عامری
تهیه کننده:

خانم زهرا عامری

تصاویر

برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس برنامه آموزشي پیشگیری و مبارزه با بیماری كروناویروس

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *