برنامه جلسه معارفه دانشجويان ورودي مهر 99 - یکشنبه 9/9/99

.

برنامه جلسه معارفه دانشجويان ورودي مهر 99 - یکشنبه 99/9/9

 برنامه جلسه معارفه دانشجويان ورودي مهر 99 -  یکشنبه 9/9/99

برنامه جلسه معارفه دانشجويان ورودي مهر 99 - یکشنبه 99/9/9

 

برنامه جلسه معارفه دانشجويان ورودي مهر 99 -  یکشنبه 99/9/9

 

عنوان برنامه

زمان

1

سرودجمهوري - قرآن

9  الي 9:10

2

مجری

9:10 الي 9:15

3

خيرمقدم رياست محترم دانشگاه

9:15 الی9:25

4

سرود دانشگاه

9:25الی9:30

5

سخنراني حاج آقا مهدوی نژاد .مسئول نهاد رهبری

9:30الی9:40

6

تشریح سیاست ها و ضوابط معاونت دانشجویی فرهنگی

9:40الی9:55

7

كليپ درخصوص استان سمنان

9:55الی10

8

تشریح سیاست ها و ضوابط معاونت آموزشی

10الی10:15

9

تشریح سیاست ها و ضوابط معاونت پژوهشی

10:15الی10:20

10

پرسش و پاسخ

10:20الی10:30

 

خانم زهرا  عامری
تهیه کننده:

خانم زهرا عامری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *