.

برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی

برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی

برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی

  • کد خبر : 36732
لینک کوتاه خبر :
خانم زهرا  عامری
خبرنگار

خانم زهرا عامری

تصاویر

برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذاییبر برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی برگزاری ضیافت افطاری با حضور دکتر فغفوری سرپرست دانشکده و جمعی از اعضا هیات علمی و دانشجویان در سلف دانشکده تغذیه و علوم غذایی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *