جلسه تکریم و معارفه خانم دکتر فغفوری و دکتر یوسفی به عنوان سرپرس

.

جلسه تکریم و معارفه خانم دکتر فغفوری و دکتر یوسفی به عنوان سرپرست دانشکده

 جلسه تکریم و معارفه خانم دکتر فغفوری و دکتر یوسفی به عنوان سرپرست دانشکده

جلسه تکریم و معارفه خانم دکتر فغفوری و دکتر یوسفی به عنوان سرپرست دانشکده

یکشنبه مورخ 20/09/1402 جلسه تکریم و معارفه خانم دکتر فغفوری و دکتر یوسفی به عنوان سرپرست دانشکده با حضور اعضا هیات علمی و همکاران برگزار گردید

  • کد خبر : 48405
لینک کوتاه خبر :
خانم زهرا  عامری
خبرنگار

خانم زهرا عامری

تصاویر

جلسه تکریم و معارفه خانم دکتر فغفوری و دکتر یوسفی به عنوان سرپرست دانشکده