كميسيون تحويل قطعي سالن اجتماعات دانشكده تغذيه و علوم غذايي

.

كميسيون تحويل قطعي سالن اجتماعات دانشكده تغذيه و علوم غذايي

 كميسيون تحويل قطعي سالن اجتماعات دانشكده تغذيه و علوم غذايي

كميسيون تحويل قطعي سالن اجتماعات دانشكده تغذيه و علوم غذايي

دوشنبه مورخه 22 / 2 / 99 كميسيون تحويل قطعي سالن اجتماعات دانشكده تغذيه و علوم غذايي با حضور دكتر قدس سرپرست دانشكده ، دكتر نداف سرپرست بيمارستان امام حسين (ع) ، مهندس مومني مدير توسعه و تامين منابه فيزيكي و عمراني ، كارشناسان ساختمان ، شم آبادي مسول حراست و پيمانكار در دفتر دكتر قدس تشكيل گرديد

خانم زهرا  عامری
تهیه کننده:

خانم زهرا عامری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *