تجهیزات آزمایشگاه :

 

  • ترازو 
  • قد سنج 
  • ترازو و قد سنج نوزادان  
  • دستگاه بادی آنالایزر