بیانیه ماموریت:  

دانشکده علوم تغذیه و مدیریت سلامت آرادان با هدف گسترش کمی و کیفی رشته ها و مقاطع تحصیلی یاد شده و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط با آن ها در سطح استان سمنان و کلان منطقه یک تاسیس گردیده است. این دانشکده درصدد است با بهره گیری از توانمندی های سخت افزاری و نرم افزاری خود، بهره برداری هدفمند از فرصت های محیطی و نیز توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی خود در عرصه های آموزشی و پژوهشی، دانشجویانی متعهد و برخوردار از دانش و مهارت مطلوب برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جامعه تربیت کند؛ نقش خود را در ارتقای سطح سلامت جامعه ایفا کرده و جایگاهی درخور در گسترش تولیدات علمی در سطح ملی و بین المللی کسب نماید.

 

 

دورنمای سازمانی:    

این دانشکده در آینده ای نزدیک به یکی از سه قطب اول علمی کشور در تربیت دانشجو در حوزه علوم تغذیه و مدیریت سلامت بدل گشته و خود رابه عنوان یکی از مراکز مهم تولید دانش نظری و کاربردی در رشته های مربوطه در سطح جهان بدل خواهد نمود.

 

 

ارزش های سازمانی:

  • بهبود مستمر کیفیت
  • مشتری مداری
  • عملکرد مبتنی بر شواهد
  • کارتیمی
  • تعامل بین رشته ای
  • تجاری سازی پژوهش
  • اخلاق مداری