در راستای توسعه امر آموزش و گسترش مراکز دانشگاهی در شهرستان گرمسار و آرادان، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی آرادان با رایزنی ها و پیگیریهای مداوم نماینده شهرستان گرمسار و همکاری و تلاش بی وقفه ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی سمنان و اخذ مجوز رشته های پیراپزشکی و بهداشت در سال 1390 افتتاح گردید.  با عنایت به اهدای ساختمان دانشکده از سوی خیر محترم آرادانی، آقای پازوکی به دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان این دانشکده و ازمایشگاه های آن راه اندازی گردید. در ابتدا این دانشکده در رشته های بهداشت محیط و بهداشت عمومی در مهرماه سال 1390 و در بهمن ماه در رشته فوریت های پزشکی دانشجو پذیرش نمود.

در سال 1393 با پیگیریهای مستمر ریاست وقت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان مجوز رشته های تغذیه و علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردید. و دانشکده بهداشت به نام دانشکده تغذیه و علوم غذایی تغییر یافت. لذا در مهر ماه سال 1395 در دو رشته تغذیه و علوم و صنایع غذایی دانشجو پذیرفت. در سال 1395 با حضور وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و آزمایشگاه های اختصاصی آن رسما افتتاح گردید.