ردیف عنوان کتاب نویسنده تعداد
1 داروهای ژنریک ایران بهروز حیدری 3
2 کتاب جامع تست های تشخیصی آزمایشگاهی پاگانا کاتلین پاگانا 3
3 راهنمای جیبی پاتوفیزیولوژی شاهرخ علی نیا 3
4  فرآیند عملیات اورژانس پیش بیمارستانی و اطلاعات فنی علی افشاری  3
5 کتاب جامع احیاء قلبی ریوی (CPR) پایه و پیشرفته  محمدرضا عسگری   3
6 فوریت های داخلی (1)   طاهره توفیقیان   3
7 فوریت های داخلی (2)  طاهره توفیقیان   3
8 داروشناسی برای فوریت های پزشکی  عزیز شهرکی واحد   3
9 مراقبت های پیش بیمارستانی تروما (1)  حمیدرضا کوهستانی   3
10 مرافبت های پیش بیمارستانی تروما (2)  حمیدرضا ابراهیمی فخار   3
11 بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟ دان گریفین 3
12 تغذیه و رژیم غذایی ورزشکاران سید علی کشاورز 3
13 نظام های بیمه سلامت محمد عرب 3
14 رفتار سازمانی گریفین 3
15 تکنولوژی های پیشرفته صنایع غذایی هادی پیغمبردوست 3
16 برنامه ریزی استراتژیک جمال الدین طبیبی 3
17 مبانی سازمان مدیریت علی رضائیان 3
18 تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز 3
19 کاربرد سردخانه و انبار در نگهداری مواد غذایی علی آبرومند 3
20 اثر فرآیند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی انریکه اورتگا 3
21 فرآوری حداقل در صنایع غذایی توماس السن 3
22 مجموعه سوالات علوم تغذیه از 85 تا 94 بهروز طلائی 3
23 میکروبیولوژی مواد غذایی ادمز 3
24 کاربرد نرم افزار Excel در صنایع غذایی مهدی جعفری 3
25 رنگ خوراکی طبیعی مورد مصرف در مواد غذایی بهمن بنائی 3
26 کنسروسازی روسل پایان 3
27 تکنولوژی تولید انواع سوسیس کالباس همبرگر سارا موحد 3
28 مبانی و روش های کنترل فرآیند سرخ کردن عمیق در مواد غذایی آیناز علیزاده 3
29 خصوصیات و کاربرد هیدروکلوئیدها در مواد غذایی و دارویی عسگر فرحناکی 3
30 سوالات کنکور صنایع غذایی 74 تا 94 گروه مولفین 3
31 صنایع کنسروسازی، اصول و کاربردها جواد حصاری 3
32 مدیریت وزن در کشتی گروه مولفین 3
33 تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال محمدرضا الماسی 3
34 اصول تغذیه در جراحی گروه مولفین 3
35 فیزیولوژی ورزشی1 شارون ای پلومن 3
36 اصول تغذیه کراوس 2017 جلد1 ماهان، ریموند - ت خلیلی 3
37 اصول تغذیه کراوس 2017 جلد2 ماهان، ریموند - ت یاری 3
38 اصول تغذیه کراوس 2017 جلد3 ماهان، ریموند - ت خلیلی 3
39 اصول تغذیه کراوس 2017 جلد 4 ماهان، ریموند - ت رضازاده 3
40 فیزیولوژی ورزشی کودکان نیل آرمسترانگ 3
41 اصول تغذیه پزشکی لیندا کی دی بروین 3
42 اصول تغذیه رابینسون رابینسون 3
43 افزودنی های خوراکی در تغذیه طیور محمود شمس 3
44 رژیم غذایی، فعالیت ورزشی و بیماری های مزمن سی مورای آردیس 3
45 تغذیه ورزشی - ویژه کسب مدال طلا گائینی 3
46 مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی تیدوس، تاپکینگ 3
47 تغذیه و سازگاری های ورزشی براری 3
48 شروع غذای جامد برای کودک (مجوعه تغذیه) احرام پوش  3
49 تغذیه و دیابت (مجموعه تغذیه) احرام پوش 3
50 تغذیه ورزشی نوین جلد1 رونالد جی موگان 3
51 فیزیولوژی ورزشی پیشرفته فرلی ، جوینر 3
52 مکمل های غذایی در ورزش گرین وود 3
53 اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017 ماهان، ریموند 3
54 اصول تشخیص و مداخله تغذیه ای کرواس 2017 ماهان، ریموند 3
55 اصول تغذیه و رژیم درمانی کراوس 2017 ماهان، ریموند 3
56 اصول ورزشی و تغذیه ورزشی ماریا دانفورد 3
57 تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی دیناروند 3
58 راهبرد های تغذیه ای در فعالیت های ورزشی و کنترل وزن گائینی 3
59 زمان بندی تغذیه ای برای رسیدن به اوج عملکرد حسینی 3
60 تغذیه و متابولیسم در ورزش، فعالیت ورزشی و تندرستی جی کانگ 3
61 ویلیام اصول تغذیه و رژیم درمانی نیکس 3