کارشناس آزمایشگاه:

آقای سید ابوذر قریشی

 

تجهیزات:

 

آون فن دار دیجیتال

بن ماری جوش و سرولوژی

کوره الکتریکی

پلاریمتر

پی اچ متررومیزی

رفرکتومتردیجیتال

هات پلیت مگنت

شیکر ارلن بالن

شیکر لوله آزمایش (ورتکس)

ترازوی آزمایشگاهی(دقت 1/. میلی گرم)

هود شیمیایی

سری کامل دستگاه سوکسله

سری کامل دستگاه کجلدال

لاکتودانسیمتر

بورت اتوماتیک

دوش اضطراری و چشم شوی