مسئول و کتابدار کتابخانه: خانم سلاله رودی - کارشناس ارشد بیوشیمی

آدرس: آرادان –بلوار انقلاب -دانشکده تغذیه، علوم غذایی و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان   

 

شماره تماس : 34544152 - 023 

 

نمابر: 34544842-023

 

کد پستی : 311370 - 35861

 

ایمیل : LibraryNutrition@Semums.ac.ir

 

Google Maps

 

 فرم ارسال درخواست