آزمایشگاه شیمی :

معرفی

مدیریت

تجهیزات

کارکنان

این آزمایشگاه از سال 1390با هدف آموزش و پژوهش دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط شروع به فعالیت نموده و دانشجویان جها واحدهای عملی دروس شیمی عمومی و شیمی محیط و شیمی آب و فاضلاب بیوشیمی از این آزمایشگاه بهره می برند.در این آزمایشگاه قابلیت انجام طرح های تحقیقاتی و پروژه های دانشجویی اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی وجود دارد.

این آزمایشگاه در طبقه هم کف دانشکده واقع شده است.

خانم مهندس قباخلو

خانم دکتر فغفوری

خانم دکتر آنا عبدالشاهی

اسپکترو فتومتر

آون

بن ماری

ترازوی دیجیتال

پی اچ متر

هود

دستگاه آب مقطر گیری

دستگاه جارتست

دستگاه دیجیتال BODمتر

دستگاه دیجیتال CODمتر

دستگاه تقطیر برگشتی

فلیم فتومتر

 

 

خانم تابان