فراخوان جذب همتایار

دفتر مشاوره دانشکده تغذیه وعلوم صنایع غذایی آرادان به منظور زمینه سازی و  ارتقای انگیزه و روحیه مشارکت دانشجویان و توسعه فعالیت های اجتماعی و مهارت ارتباطی و گروهی ایشان و به منظور کمک به کاهش بروز و شیوع آسیب های روانی و اجتماعی و ترویج خدمات راهنمایی و مشاوره به دانشجویان و با هدف حفظ ارتباط موثر بین مرکز مشاوره با دانشجویان، همتایار جذب می کند.
همتایاران پس از گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرکز مشاوره دانشجویی و با افزایش مهارت های خودمراقبتی و مشارکت جویی می توانند بر اساس توانمندی و علایق در حیطه های مختلف سلامت روان در ارتقای سطح کیفیت زندگی خود و افراد جامعه تاثیر گذار باشند.

شرایط ثبت نام :

دانشجوی دانشکده تغذیه وعلوم صنایع غذایی آرادان وعلاقه مند به ارائه خدمات مشاوره ای باشد

نداشتن مشکل انظباطی

حداقل یک ترم از سال تحصیلی را گذرانده باشد و یک ترم از مدت تحصیل باقی مانده باشد

سابقه مشروطی وافت تحصیلی نداشته باشد

علاقمندان می توانند برای ثبت نام و عضویت حداکثر تا پایان آبان ماه،  همه روزه بجز ایام تعطیلی دانشگاه ویکشنبه ها از ساعت 8 تا12به مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویان  در دانشکده تغذیه وعلوم صنایع غذایی دانشکده آرادان مراجعه کنند  تلفن هماهنگی 34544841 مباشر