شرایط عضویت:
1.علاقه‌مند به ارایه خدمات عمومی مشاوره ای
2-دانشجو حداقل دو نیم سال تحصیلی را گذرانده و حداقل یک نیم سال تحصیلی از مدت تحصیل وی باقی مانده باشد.
3-نداشتن حکم انضباطی
4-نداشتن اشتهار به سوء رفتار اجتماعی به تائید اداره مشاوره دانشجویی
5-نداشتن اختلال روانی شناخته شده به تائید اداره مشاوره دانشجویی
6-گذراندن دوره آموزشی مهارت های زندگی و دوره های توجیهی اداره مشاوره دانشجویی
7-تکمیل فرم عضویت و تعهد نامه رعایت ضوابط اخلاقی حیطه فعالیت
مزایا همتا یار شدن :
*دریافت ابلاغ از طرف ریاست دانشکده به عنوان فعالیت های دوره دانشجویی
*مجوز کار دانشجویی در صورت صلاحدید ریاست
*برگزاری دوره های آموزشی معتبر و دریافت گواهی از دانشکده
شرح وظایف:
- برقراری رابطه خوب و حسنه با دانشجویان نیازمند خدمات مشاوره
- کمک به شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و آسیب دیده
- مشارکت در پایش وضعیت روانشناختی دانشجویان
- مشارکت در تهیه و توزیع جزوات اطلاع‌رسانی
- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی
- همکاری و تعامل مستمر با خوابگاه و اداره مشاوره