فرم نظر سنجی و رضایت سنجی اعضای هیات علمی

ضمن تشکر از زحمات جنابعالی سرکارعالی پرسشنامه حاضر جهت سنجش رضایتمندی شما از حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی، رفاهی تهیه شده است. خواهشمند است در پاسخگویی دقت لازم را مبذول فرمایید تا از نتایج ارائه شده برای بهبود کیفیت و کمیت سیستم های آموزشی دانشکده استفاده گردد.