نام و نام خانوادگی: عاطفه اصحابی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک  و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی (PhD) ،علوم تغذیه

CV