دکتر فرید غریبی

 Dr.Farid Gharibi

عضو هیئت علمی

استادیار گروه بهداشت آرادان

دکترای تخصصی پزشکی

ایمیل: gharibihsa@gmail.com

کارنامه علمی (CV)

تلفن : 34544840   

 

 

خدایا جهان پادشاهی تو راست          ز ما خدمت آید خدائی تو راست

داشتن حیات پویا و اثربخش در عصر انفجار اطلاعات و فناوری مستلزم مجهز شدن یکایک انسان ها به دانش روز و مهارت های کاربردی ویژه است چرا که نیروی انسانی مهم ترین سرمایه سازمان ها و جوامع به شمار می آید. انسان امروز به واسطه پیشرفت های حاصله به ویژه در زمینه رویکردها و ابزارهای پژوهشی توانسته است به طرز فزاینده ای بر سرعت رشد کمّی و کیفی علوم مختلف بیافزاید که در این میان حوزه علوم پزشکی سهم برجسته ای در این حرکت علمی داشته است. بی تردید، دانشگاه ها اصلی ترین نقش را در این حرکت عظیم علمی ایفا نموده اند چرا که علاوه بر هدایت توان پژوهشی خود به سوی نیازهای جامعه، توانسته اند در آموزش به متقاضیان و نیز کاربردی نمودن دانش به دست آمده نقش آفرینی نمایند. در این راستا، دانشکده تغذیه، علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی به عنوان یکی از هفت دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان اقدام به جذب دانشجویان در رشته های تحصیلی مربوطه نموده و بستر رشد و بالندگی علمی و شخصیتی آنان را فراهم می نماید. این دانشکده با بهره مندی از اساتید برجسته و مجرب و نیز ایجاد بسترهای آموزشی و پژوهشی مطلوب درصدد آماده نمودن دانشجویان در ابعاد دانشی، نگرشی و مهارتی جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف حرفه ای آنان در آینده شغلی می باشد. از دیگر سو، مشارکت در شناسایی کاستی ها و چالش های بهداشتی جامعه و کمک به مرتفع نمودن آن ها از طریق همکاری های درون و برون بخشی، از تعهدات اخلاقی و حرفه ای دیگر این دانشکده محسوب می شود. با امید به اینکه این دانشکده بتواند نقش خطیر خود را در اعتلای نام ایران و ایرانی به نحو احسن ایفا نماید.

دکتر فرید غریبی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده