تجهیزات آزمایشگاه :

 

 • مدل فیگور ماهیچه ای
 • ساکشن  دو شیشه ای
 • تخت معاینه پایه ثابت
 • تخت ژنیکولوژی
 • برانکارد چرخ دار
 • ترازوی نوزاد
 • کپسول اکسیژن با نانومتر
 • سونی کیت رهیاب
 • پایه سرم
 • مانکن آموزشی زایمان
 • مانکن معاینه پستان
 • مانکن نوزادسالم
 • مانکن سرنوزاد
 • wcمانکن تمام 1/1  406
 • مانکن تزریق عضلانی
 • مانکن تزریق وریدی
 • مولوژ دندان بزرگ
 • مولوژ اسکلت 1/1
 • مدل های مختلف بارداری
 • نیم تنه 2 جنسی پشت گردن
 • اتواسکوپ
 • لارنگسکوپ
 • تخت بیمار
 • ویلچیر