به منظور توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان دانشکده، کتابخانه دانشکده کارگاه های زیر را در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 برگزار خواهد نمود. علاقمندان به شرکت در کارگاه ها می توانندبا مراجعه حضوری به کتابخانه و انجام ثبت نامدر این کارگاه ها شرکت نمایند.

کد کارگاه عنوان کارگاه گروه هدف تاریخ برگزاری سخنران وضعیت توضیحات
1 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی فارسی  کلیه دانشجویان   شنبه 98/12/12 ساعت 14-12 خانم زرین کمر   برگزار نشد  لغو کارگاه به علت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 
2 آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه کلیه دانشجویان   شنبه 98/12/3 ساعت 14-12 خانم زرین کمر   برگزار نشد  لغو کارگاه به علت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا  
3 آموزش نحوه استفاده از نرم افزار کتابخانه کلیه دانشجویان چهارشنبه 98/3/1  ساعت14-12 خانم زرین کمر برگزار نشد  به علت عدم حضور دانشجویان
4 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی فارسی کلیه دانشجویان دوشنبه   98/4/10 ساعت12-10 خانم زرین کمر برگزار نشد  
5 آشنایی با سامانه منبع یاب اعضای هیات علمی یکشنبه  98/6/24  ساعت12-10 خانم دکتر مومنی برگزار نشد متعاقباً تاریخ برگزاری اعلام می گردد
6 آشنایی با سامانه منبع یاب اعضای هیات علمی یکشنبه 98/7/24 ساعت12-10 خانم دکتر مومنی برگزار نشد