خلاصه عملکرد سالیانه کتابخانه دانشکده تغذیه، علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان در سال 1400

 

گزارش میزان استفاده از منابع کتابخانه :

 

 

 

 

بیمارستان/دانشکده

 

 

 

تعداد عنوان امانت

 

تعداد نسخه امانت

 

 

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای گرفته شده

 

 

تعداد عنوان امانت بین کتابخانه ای پس داده شده

 

 

تعداد تمدید انجام شده

 

کتاب فارسی

 

کتاب لاتین

 

کتاب فارسی

 

کتاب لاتین

 

دانشکده تغذیه، علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی آرادان

 

 

25

 

 

صفر

 

 

41

 

 

صفر

 

 

صفر

 

 

صفر

 

 

6

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به وبسایت کتابخانه:

تعداد مراجعه به وب سایت کتابخانه: 2282

دستنامه و راهنماهای آموزشی تهیه شده به فرمت pdf  یا  html (در لینک الزامی است):

تعداد مراجعه و دانلود دستنامه آموزشی: 192

ایجاد شبکه اجتماعی توسط کتابخانه:  خیر

تعداد فالوورهای کانال شبکه اجتماعی کتابخانه:    ندارد

 

لیست خرید و هزینه کرد سال1400 در کتابخانه:

 

ردیف

نوع هزینه انجام شده (غیر از خرید کتاب) شامل هزینه های تعمیرات تجهیزات کامپیوتری و عمرانی و ....

مبلغ

1

توری پنجره های مخزن کتابخانه

-

 

 

تعداد منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه تا تاریخ 1400/12/29

 

تعداد نسخ کتاب فارسی:     2186                                   تعداد عنوان کتاب فارسی:  1013

تعداد نسخ کتاب لاتین:   20                                            تعداد عنوان کتاب لاتین:  20

پایان نامه:  ندارد

طرح تحقیقاتی:  ندارد

منبع غیر چاپی مانند CD و ... :  ندارد

 

سایر اقدامات انجام شده در کتابخانه:

آموزش امور کتابخانه در کتابخانه مرکزی، به مدت 8 روز

دانلود