اطلاعیه شماره 1

صدای مشاور 

خط مشاوره تلفنی دانشگاه جهت تماس ضروری در ساعات غیر اداری راه اندازی شد شماعزیزان می توانید در صورت ضرورت همه روزه در ساعات غیر اداری تا ساعت 22 جهت دریافت مشاوره با تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید

023-33654200