چهارمین کارگاه تحت عنوان آشنایی با قوانین آموزشی، استعداد درخشان و تسهیلات دانشجویی:

کارگاه مستند سازی فرآیند:

اولین کارگاه دفتر توسعه آموزش دانشکده تغذیه و علوم غذایی با عنوان مستند سازی فرآیند تشکیل شد. این کارگاه با هدف آموزش مستند سازی فرایند و اهمیت آن در علوم پزشکی و چگونگی ایجاد آن در تاریخ 97/10/02 ساعت 9 صبح در محل دانشکده  توسط جناب آقای دکتر فرید غریبی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور اساتید دانشکده  و کارشناسان آموزش برگزار شد. همچنین به شیوه عملی نیز به صورت کارگروهی در بین اساتید دانشکده با موضوعات مربوط به رشته نیز انجام گردید. 

 

 

کارگاه "ابزارسازی مقدماتی ":

این کارگاه با هدف آموزش ساخت ابزار به عنوان یکی از روش های جمع آوری اطلاعات  در در تاریخ 99/4/10 و 99/4/17  ساعت 9 صبح در محل دانشکده توسط سرکار خانم دکتر طاهره کمالی خواه  عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی و مدیریت و اطلاع رسانی  با حضور اساتید دانشکده برگزار شد.